ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد       در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

 

= بهترین کرج پزشک، اطفال= بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

مراكز علمي و دانشگاهي گفتاردرمانی = دانشگاه تهران گفتاردرمانی = دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی = دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی = دانشگاه صنعتي خواجه نصير گفتاردرمانی = دانشگاه گيلان گفتاردرمانی = دانشگاه تبريز گفتاردرمانی = دانشگاه گلستان گفتاردرمانی = دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی = دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی = دانشگاه امام حسين گفتاردرمانی = دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی = دانشگاه شيراز گفتاردرمانی = دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی = دانشگاه كاشان گفتاردرمانی = دانشگاه مازندران گفتاردرمانی = دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی = دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی = دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی = دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی = دانشگاه يزد گفتاردرمانی = دانشگاه كردستان گفتاردرمانی = دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی = دانشگاه هنر گفتاردرمانی = دانشگاه امام صادق گفتاردرمانی = دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی = دانشگاه بوعلي سينا همدان گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی = دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی = دانشگاه صنعتي شاهرود گفتاردرمانی = دانشگاه صنعت نفت گفتاردرمانی = دانشگاه سمنان گفتاردرمانی = مجتمع آموزش عالي زنجان گفتاردرمانی =  آذربايجان شرقي گفتاردرمانی = دانشگاه تبريز گفتاردرمانی = دانشگاه تربيت معلم تبريز گفتاردرمانی = دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی = دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي  گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه گفتاردرمانی =  آذربايجان غربي گفتاردرمانی = دانشگاه اروميه گفتاردرمانی =  دانشگاه علوم پزشكي اروميه گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد خويگفتاردرمانی = اردبيل گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفتاردرمانی =  اصفهان گفتاردرمانی = دانشگاه اصفهان گفتاردرمانی = دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفتاردرمانی = دانشگاه كاشان  گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد شهررضا گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد نايين دانشگاه آزاد واحد نجف آباد گفتاردرمانی =  ايلام گفتاردرمانی = دانشگاه ايلام گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفتاردرمانی = بوشهر گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر گفتاردرمانی =  تهران گفتاردرمانی = دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی = دانشگاه هنر گفتاردرمانی = دانشگاه تهران گفتاردرمانی = دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی = دانشگاه بقيه الله گفتاردرمانی = دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی = دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی = دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی = دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی = دانشگاه امام صادق(ع) گفتاردرمانی = دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی = دانشگاه جامع علمي وكاربردي گفتاردرمانی = دانشگاه علامه طباطبايي گفتاردرمانی = دانشگاه صنعت آب وبرق گفتاردرمانی = دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفتاردرمانی = دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي ايران گفتاردرمانی = دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزگفتاردرمانی = دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري گفتاردرمانی =  جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی = جهاد دانشگاهي خواجه نصير گفتاردرمانی =  دانشكده صنعت هواپيمايي كشور گفتاردرمانی = جهاد دانشگاهي اميركبير گفتاردرمانی = آموزشكده حفاظت محيط زيست گفتاردرمانی =  دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري گفتاردرمانی = موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين گفتاردرمانی = مركز آموزشي جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی =  دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات گفتاردرمانی = چهارمحال وبختياري گفتاردرمانی = دانشگاه شهركرد گفتاردرمانی = خراسان گفتاردرمانی = دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفتاردرمانی = دانشگاه بيرجند گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفتاردرمانی = دانشگاه پيام نور واحد سرخس گفتاردرمانی = دانشگاه تربيت معلم سبزوار گفتاردرمانی = موسسه آموزش عالي سجاد  گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد شيروان گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد سبزوار گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد بجنورد گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد گچساران خوزستان گفتاردرمانی = دانشگاه شهيد چمران اهواز گفتاردرمانی = زنجان گفتاردرمانی = دانشگاه زنجان گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفتاردرمانی = مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه گفتاردرمانی =  دانشگاه آزاد واحد ابهر گفتاردرمانی =  دانشگاه آزاد واحد زنجان سمنان گفتاردرمانی =  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي سمنان گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد گرمسار گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پايه دامغان گفتاردرمانی = سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد زاهدان گفتاردرمانی = دانشگاه بين المللي چابهار گفتاردرمانی = پژوهشكده تعليم و تربيت گفتاردرمانی = فارس گفتاردرمانی = دانشگاه شيراز گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = دانشگاه صنعتي شيراز گفتاردرمانی = دانشگاه جامع علمي وكابردي گفتاردرمانی = دانشگاه پيام نورشيراز  گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد اقليد گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد مرودشت گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد فسا گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد لارستان دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد ارسنجان گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد استهبان گفتاردرمانی = قزوين گفتاردرمانی = دانشگاه بين المللي امام خميني گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفتاردرمانی =   دانشگاه آزاد واحد قزوين گفتاردرمانی = قم گفتاردرمانی = دانشگاه قم گفتاردرمانی = دانشگاه شيخ مفيد گفتاردرمانی = دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی =  دانشگاه آزاد واحد قم گفتاردرمانی =  كردستان گفتاردرمانی =  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد سنندج گفتاردرمانی = كرمان گفتاردرمانی = دانشگاه شهيدباهنر گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = دانشگاه ولي عصر(ع)رفسنجان گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد بافت گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد كرمان  گفتاردرمانی = كرمانشاه گفتاردرمانی =  دانشگاه رازي كرمانشاه گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی =  كهكيلويه وبوير احمد گفتاردرمانی = دانشگاه ياسوج گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي ياسوج گفتاردرمانی = گلستان	 گفتاردرمانی =  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی = دانشگاه علوم كشاورزي گرگان  گفتاردرمانی =  دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول گفتاردرمانی = گيلان گفتاردرمانی = دانشگاه گيلان گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي گيلان گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد آستارا گفتاردرمانی = لرستان گفتاردرمانی = دانشگاه لرستان گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي لرستان  گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد بروجرد گفتاردرمانی = مازندران گفتاردرمانی = دانشگاه مازندران گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي بابل گفتاردرمانی = دانشگاه علم وصنعت بهشهر گفتاردرمانی = مركزي گفتاردرمانی = دانشگاه اراك گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = دانشگاه علم وصنعت  گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد خمين گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد ساوه گفتاردرمانی =  پارك علم و فناوري استان گفتاردرمانی =  دانشگاه آزاد واحد اراك گفتاردرمانی = هرمزگان گفتاردرمانی = دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفتاردرمانی = دانشگاه قشم گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد بندرعباس گفتاردرمانی = همدان گفتاردرمانی = دانشگاه بوعلي سينا گفتاردرمانی = دانشگاه آزاد واحد همدان گفتاردرمانی = يزد گفتاردرمانی = دانشگاه يزد گفتاردرمانی = دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي گفتاردرمانی = واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور گفتاردرمانی = آبادان و خرمشهر گفتاردرمانی = آزادشهر گفتاردرمانی = آستارا گفتاردرمانی = آشتيان گفتاردرمانی = اشكذر گفتاردرمانی = آيت اله آملي گفتاردرمانی = ابركوه گفتاردرمانی = ابهر گفتاردرمانی = اراك گفتاردرمانی = اردستان گفتاردرمانی = اردكان گفتاردرمانی = ارسنجان گفتاردرمانی = اروميه گفتاردرمانی = استهبان گفتاردرمانی = اسلامشهر گفتاردرمانی = اقليد گفتاردرمانی = امارات متحده عربي گفتاردرمانی = انار گفتاردرمانی = اهر گفتاردرمانی = اهواز _ علوم و تحقيقات گفتاردرمانی = ايذه گفتاردرمانی = ايرانشهر گفتاردرمانی = ايلام گفتاردرمانی = بابل گفتاردرمانی = بافت گفتاردرمانی = بجنورد گفتاردرمانی = بردسير گفتاردرمانی = بروجرد گفتاردرمانی = بم گفتاردرمانی = بناب گفتاردرمانی = بندرانزلي گفتاردرمانی = بندرعباس گفتاردرمانی = بندرلنگه گفتاردرمانی = بوشهر گفتاردرمانی = بوكان (مركز آموزش) گفتاردرمانی = بهبهان گفتاردرمانی = بيرجند گفتاردرمانی = پارس آباد مغان گفتاردرمانی = تاكستان گفتاردرمانی = تبريز گفتاردرمانی = تربت جام گفتاردرمانی = تربت حيدريه گفتاردرمانی = تفت گفتاردرمانی = تفرش گفتاردرمانی = تهران پزشكي گفتاردرمانی = تهران جنوب گفتاردرمانی = تهران شمال گفتاردرمانی = تهران مركزي گفتاردرمانی = جهرم گفتاردرمانی = جيرفت گفتاردرمانی = خاش گفتاردرمانی = خدابنده گفتاردرمانی = خمين گفتاردرمانی = خميني شهر گفتاردرمانی = خوراسگان گفتاردرمانی = خوي گفتاردرمانی = دامغان گفتاردرمانی = دزفول گفتاردرمانی = دندانپزشكي گفتاردرمانی = دولت آباد اصفهان گفتاردرمانی = دهدشت گفتاردرمانی = رشت گفتاردرمانی = رودهن گفتاردرمانی = رفسنجان گفتاردرمانی = زابل گفتاردرمانی =  گفتاردرمانی =  فراهان گفتاردرمانی = فردوس گفتاردرمانی = فسا گفتاردرمانی = فلاورجان گفتاردرمانی = فيروزآباد گفتاردرمانی = فيروزكوه گفتاردرمانی = قائم شهر گفتاردرمانی = قائنات گفتاردرمانی = قزوين گفتاردرمانی = قوچان گفتاردرمانی = كازرون گفتاردرمانی = كاشمر گفتاردرمانی = كرج گفتاردرمانی = كرمان گفتاردرمانی = كرمانشاه گفتاردرمانی = گچساران گفتاردرمانی = گرگان گفتاردرمانی = گرمسار گفتاردرمانی = گلپايگان گفتاردرمانی = لارستان گفتاردرمانی = لامرد گفتاردرمانی = لاهيجان گفتاردرمانی = ماكو گفتاردرمانی = ماهشهر گفتاردرمانی = مباركه گفتاردرمانی = واحد مجازي گفتاردرمانی = مراغه گفتاردرمانی = مرند گفتاردرمانی = مرودشت گفتاردرمانی = مشهد گفتاردرمانی = مهاباد گفتاردرمانی = مياندوآب گفتاردرمانی = ميانه گفتاردرمانی = نايين گفتاردرمانی = نجف آباد گفتاردرمانی = نراق گفتاردرمانی = نطنز (مركز آموزش) گفتاردرمانی = نور گفتاردرمانی = نكا گفتاردرمانی = ني ريز گفتاردرمانی = نيشابور گفتاردرمانی = ورامين گفتاردرمانی = همدان گفتاردرمانی = ياسوج گفتاردرمانی = زاهدان گفتاردرمانی = زرندكرمان گفتاردرمانی = زنجان گفتاردرمانی = ساري گفتاردرمانی = ساوه گفتاردرمانی = سبزوار گفتاردرمانی = سپيدان

بهترین کرج پزشک، جراح پلاستیک= بهترین کرج پزشک، جراح دهان و فک و صورت= بهترین کرج پزشک، جراح عمومی= بهترین کرج پزشک، جراح قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، جراح لثه= بهترین کرج پزشک، چشم پزشک= بهترین کرج پزشک، خون شناسی= بهترین کرج پزشک، داخلی= بهترین کرج پزشک، روانپزشک= بهترین کرج پزشک،

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

                                                                                 

 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی                        

مراکز تشخیصی و  درمانی                تجهیزات پزشکی            مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران                                                  اطلاعات  پزشکان کرج  

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


       شماره مجوز تبلیغات760/91/ن/پ

 

بهترین گفتاردرمانی کرج = گفتار توان گستر هوشمند = اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرج = درمان ناگویایی کودکان کرجی = بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهران = مطب گفتاردرمانی سیاوش عطایی = با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان

 

 


 

 

 گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج  

 

 

                     بهترین گفتاردرمانی کرج = گفتار توان گستر هوشمند = اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرج = درمان ناگویایی کودکان کرجی = بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهران = مطب گفتاردرمانی سیاوش عطایی = با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی – شنیداری= برنامه های نروفیدبک = سه بعدی محرک مغز = بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنی = طیف اوتیسم = آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته = والدین همراه     =کم توانی ذهنی = طیف اوتیسم = آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته = والدین همراه کودک در جلسه درمانی = جلسه درمانی شامل SI = تربیت شنیداری = آموزش ذهنی = ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاص = کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد  که با پرداخت تنها یک ویزیت استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

 

 

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

علمی

پزشکی

ادبی

فرهنگی

سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

ورزشی

فلسفی

مدیریت

خانواده

کامپیوتر

الکترونیک

مذهبی

روانشناسی

شیمی

طنز

سرگرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 
پست الکترونیک
یک تکنیک برای فوروارد کردن میل ها
بهتر است در فوروارد کردن میل ها در قسمت ( تو ) آدرس ایمیل خود را نوشته و در سی سی یا ب سی سی آدرس افراد دیگری که می خواهید میل را فوروارد کنید در این سورت یک کپی از میلی که برای عده زیادی فرستاده اید را دارید و می توانید دوباره ادامه
برای عوض کردن سوال امنیتی در جی میل
سوال امنیتی در جی میل اهمیت بسزایی دارد ، چرا که هر کس با دانستن آن و جوابش می تواند پسورد شما را تغییر دهد و یا در مواقع فراموش کردن پسورد خود در جی میل می توانید با جواب دادن به آن پسورد خود را به دست بیاورید ادامه
عوض کردن پسورد در جی میل
برای عوض کردن پسورد در جی میل کافیست که یک- روی گوشه سمت راست بالا ، روی (ستینگ ) کلیک کنید دو- در صفحه ( ستینگ ) باز شده روی ( تب ) ها روی اکانت ) کلیک کنید سه- حال در پایین صفحه روی ( گوگل اکانت ستینگ ) کلیک کنید تا صفحه جدیدی ادامه
کنترل ایمیل های ناخواسته ( جانک میل ) در اوت لاک اکسپرس
جانک میل ) یا میل های نا خواسته به میل های درجه سوم گفته می شود مانند تبلیغاتی که برای شما ارسال می شود از جنبه های گوناگون اینترنت شاید ایمیل ، مثبت ترین تأثیر را در زندگی افراد داشته باشدسرعت ، سهولت و قابلیت اعتماد و اطمینان آن باعث ادامه
پوشه ها در یاهو
در سیستم میل دو نوع پوشه وجود دارد یکسری پوشه هایی که که از ابتدا وجود دارند و ثابتند و قابل حذف نیستند که شامل, تراش اینباکس بالک و می باشند یکسری پوشه هم وجود دارند که ما خود آنرا ایجاد می کنیم که برای دسته بندی میل ها بکار رفته که قابل ادامه
چگونه یک پست الکترونیکی بفرستیم؟
فرستادن ایمیل در یکی از سه حالت زیر است یک جواب یک ایمیل را می خواهیم بدهیم دو یک ایمیل که برای ما فرستاده شده برای اشخاص دیگری بفرستیم سه بطور جداگانه خود بخواهیم یک ایمیل بزنیم در حالت اول پس از باز کردن میل روی دکمه ری پلی در ادامه
نحوه بررسی نامه های دریافتی در یاهو
پس از ساختن پست الکترونیکی نوبت به چک کردن نامه های رسیده می باشد برای این کار به آدرس یاهو دات کام بروید که محل وارد کردن یوزر نیم و پس ورد است پس از وارد کردن آنها روی ساین این کلیک می کنیم با ساین این کردن وارد محیط میل میشویم که از ادامه
چگونه یک پست الکترونیکی در یاهو داشته باشیم؟
برای این کار به آدرس میل یاهو دات کام بروید که در آن صفحه قسمت زیر را مشاهده می کنیم روی گزینه ساین آپ کلیک کرده و یاهو به شما یک فرم میدهد که برای داشتن میل باید آنرا به ترتیب زیر پر کرد در قسمت اول ودوم اسم وفامیل و در قسمت ادامه
ایمیل صوتی
اعلام ورود ايميل جدید توسط اصوات مختلف امروزه پست الکترونیک را نمی توان چیزی جدا از اینترنت دانست، فرقی نمی کند که استفاده از آن در محل کار باشد یا در خانه استفاده از ايميل، ارتباط برقرار كردن با دیگران را بسیار آسان کرده است معمولاً هنگام ورود ایمیل ادامه
مباحث مطرح در مقالات آوت لوک
آوت لاک اکسپرس نرم افزاری برای خواندن ایمیل (نامه های الکترونیک) و گروههای خبری در این سری مقالات یاد می گیرید که چطور با استفاده از نرم افزار آوت لاک اکسپرس با دوستان و اعضای خانواده خود در تماس باشید و همچنین اطلاعات خود را با دیگر کاربران گروههای خبری به ادامه
جستجو ایمیل ها در جی میل
به علت تعدد ایمیل ها و ایجاد مشکل برای پیدا کردن کیل خاصی که مد نظر ماست ، می توان از قدرت سرچ در ایمیل ها استفاده کرد برای این کار کافیست در محل جستجو که در بالای صفحه مشخص است و در شکل زیر هم می بینید کلمه ادامه
آرشیو کردن میل ها در دسته های مشخص - میل آرشیو در جی میل
به علت فضای زیاد و تعداد میل هایی که می تواند بسیار زیاد باشد مدیریت میل ها اهمیت پیدا می کند گر چه قدرت جستجو در میل ها دسته بندی را کمی کمرنگ کند اما من خودم به شخصه از شلوغ بودن میل باکسم سردرگم می شوم ادامه
ارسال ایمیل در جی میل یا کامپوس
در این مرحله آموزش چگونه ایمیل زدن را خواهیم داشت میل زدن در جی میل بسیار ساده و راحت می باشد و احتیاج به لود ِ کامل یک صفحه دیگر ندارد و اگر شما با یاهو و یا هر سرویس دهنده دیگر میل فرستاده باشید ، حال تفاوت را ادامه
چک میل کردن در میل باکس ِ جی میل
حال در ادامه استفاده از خدمات جی میل را خواهم گفت در مرحله قبل ، مراحل ساخت آی دی در جی میل را دنبال کردیم و در آخر مشاهده کردید که وارد این باکس خود شدید پس اگر از قسمت قبل وارد این باکس نشده اید ، به صفحه لوگ این جی ادامه
ساختن آی دی یا آدرس ایمیل در جی میل
بعد از توضیحاتی درباره جی میل و شرکت ارائه دهنده آن گوگل حال به مراحل ساخت یک آی دی و یا شناسه کاربری برای آدرس ایمیل خود می پردازیم در قدم اول به این صفحه بروید جی میل دات کام که این صفحه شما را به این صفحه میل گوگل دات کام میل می فرستد که صفحه لاگین یا ادامه
جی میل سرویس استثنایی رایگان گوگل
جی میل هم یکی از سرویس دهندگان رایگان ایمیل می باشد که شرکت گوگل در اختیار کاربران اینترنت قرار داده است جی میل یکی از بهترین خدمات دهندگان ایمیل می باشد در ادامه به ویژگی های آن اشاره خواهیم کرد و هنگام کار کردن با ان راحتی کار را مشاهده خواهید ادامه
Gmail هم یکی از سرویس دهندگان رایگان ایمیل می باشد که شرکت گوگل در اختیار کاربران اینترنت قرار داده است
Gmail یکی از بهترین خدمات دهندگان ایمیل می باشد در ادامه به ویژگی های آن اشاره خواهیم کرد و هنگام کار کردن با ان راحتی کار را مشاهده خواهید کرد
اولین بار این سرویس به صورت دعوت نامه ایی ارائه شد و تنها به افراد خاصی که مشترک Google بودند و یا شرکت های تابع آن و بعضی از نخبگان دانشگاه های مهم ارائه شده بود و آنها تنها به تعداد محدود می توانستند دعوت نامه ایی برای دیگران بفرستند
اهمیت این موضوع وقتی معلوم می شد که بزرگترین شرکت در آن زمان که یکه تاز در خدمات ایمیل بود ، شرکت yahoo و MSN , Hotmail بودند که آنها نیز خدماتی به رایگان به کاربران اینترنت می دادند با عضویت رایگان
این شرکت ها هر کدام ، برای کاربران خود ، فضایی معادل یک00 مگا به رایگان در اختیار آنها گذاشته بودند یاهو که بیشتر تعداد کاربران را داشت در آن زمان یکی از قدرتمندترین رقیبان Gmail محسوب می شد برای همین در اول کار Gmail به همه کاربران فضایی معادل یک گیگا اختصاص داد که ده برابر فضای دیگر شرکت ها بود شعار تبلیغاتی Gmail این بود که "دیگر نیازی به پاک کردن ایمیل های خود ندارید !" و این جمله دقیقا منطبق بر نیاز کاربران آن زمان بود چرا که همیشه کاربران یاهو و یا دیگر شرکت ها با Alert های هشدار دهنده اتمام فضای خود رو به رو بودند و مجبور بودند میل های پر حجم خود از جمله عکس های مورد نظر را پاک کنند تا فضا برای دیگر ایمل های رسیده باقی بماند
با این تفاصیل ، این اقدام موجب تعجب همگان شده بود و متقاضیان زیادی را ایجاد کرده بود کاربران دیگر نیازی به پاک کردن ایمیل های خود نبودند و امروزه که شرکت های دیگر فضای مورد ارائه را به یک گیگا رسانده اند گوگل روز به روز این فضا را افزایش می دهد و در حال حاضر دو گیگ و حتی بیشتر در حال سرویس دهی است و در صفحه اول لاگین نیز مقدار حافظه کلی را در هر لحظه نشان می دهد
سرویس ایمیل ِ گوگل گر چه برای مصارف خاص خودش استفاده هایی از قبیل استفاده از اطلاعات شخصی برای تبلیغات و یا موتورهای جستجو و اما باز هم خیل ِ عظیم ِ متقاضیان خود را دارد و ویژگی های آن قابل توجه اند
Gmail با خدمات خود و تغییرات مورد نیاز کاربر تحولی عظیم در سرویس دهی به کاربران ایجاد کرد

در این مرحله آموزش چگونه ایمیل زدن را خواهیم داشت
میل زدن در جی میل بسیار ساده و راحت می باشد و احتیاج به لود ِ کامل یک صفحه دیگر ندارد و اگر شما با یاهو و یا هر سرویس دهنده دیگر میل فرستاده باشید ، حال تفاوت را خواهید دید
پس بر روی Compose کلیک کنید
با کلیک بر روی Compose وارد صفحه می شوید
همانطور که مشاهده کردید به سرعت این صفحه باز شد
حال به این صفحه می پردازیم همانطور که مشاهده می کنید همانند همه صفحه های Compose قسمت های To , Cc,Bcc , Subject ,Attach Fileو قسمت ویرایش متن وجود دارد
قسمت یک در این قسمت TO می توانید آدرس ایمیل کسی که می خواهید میل به او برسد را می نویسید برای قسمت های Bcc, Cc نیز اگر روی آن کلیک کنید جای متنی مثل To باز می شود که می توانید آدرس کسان دیگر را وارد کنید ( در مورد To , Bcc , Cc و تفاوت های آنها در اصطلاحات وب صحبت شده است)
نکته قابل توجه جی میل در آن است که اگر شما قبلا میلی زده باشید و یا میلی دریافت کرده باشید به صورت اتوماتیک آدرس های آنها با کلیک بر روی TO می توانید آنها را ببینید و آنها را انتخاب کنید و با زدن یک حرف تمام آدرس های ایمیلی که با آن شروع می شود و یا در نام و نام خانوادگی و یا آدرس ایمیل آن حرف وجود دارد ، آورده می شود
این قابلیت به شما کمک می کند که ایمیل ها را همیشه در دسترس داشته باشید بدون آنکه مانند یاهو به قسمت دیگری به نام Address book بروید
قسمت دو در این قسمت Subject می توانید عنوان میل خود را وارد کنید مانند Salam
همانطور که در میل باکس دیدید این در هنگام دریافت میل جلوی نام فرستنده آورده می شود و نشان دهنده متن داخل میل می باشد
قسمت سه در این قسمت شما می توانید هر فایلی را که می خواهید اعم از عکس نوشته و را به عنوان ضمیمه همراه میل بفرستید با کلیک بر روی Attach a file شما می توانید فایلی را از روی کامپیوتر انتخاب کرده و به عنوان ضمیمه همراه میل قرار دهید شما قادر هستید که چندین فایل را attach کنید وقتی یک فایل را Attach کردید گزینه دیگری زیر آن آورده می شود که Attach another File اگر روی آن کلیک کنید دوباره می توانید یک فایل دیگر همراه میل اضافه کنید
نکته دقت کنید که این فایل زیاد سنگین نباشد ، چرا که اگر اتصال dial up داشته باشید سرعت شما کم است و فرستادن میل به کندی انجام می شود پس اگر عکسی می فرستید با کم کردن کیفیت آن و یا کوچک کردن ان حجم آن را مناسب کنید تا ارسال آن راحتتر باشد ( این کم کردن حجم با نرم افزارهایی همچون Photoshop قابل انجام می باشد ) و اگر نمی توانید و میل فرستاده نمی شود و سنگین است بهتر است عکس ها را یکی یکی بفرستید تا سرعت کارتان بالا برود
قسمت چهار همانطور که مشاهده می کنید در این قسمت شما می توانید متن خود را وراد کنید این متن می تواند فارسی یا فینگیلیش باشد لوازم ویرایش متن نیز همانند word, notepad می باشد و بسیار ابتدایی و راحت می باشد از جمله bold (پررنگ) کردن قسمتی از نوشته و عوض کردن رنگ آن و
حال نوشته شما کامل شده است و آماده ارسال می باشد
قسمت پنج همانطور که در این قسمت مشاهده می کنید می توانید با زدن دکمه send نامه را راسال کنید
Save now با زدن این دکمه شما می توانید میل رادر قسمت Draft ، save کرده تا بعدا آن را تکمیل کنید و یا بعدا ارسال کنید
Discard با زدن آن نیز می توانید از زدن میل منصف شوید و اگر در draft ذخیره شده باشد نیز ، پاکش کنید
حال میل را سِند (ارسال) کنید
اگر میل شما کم حجم باشد سریع میل شما فرستاده می شود و در طول آن یک نوشته ایی با زمینه قرمز در سمت راست ، بالای صفحه با عنوان loading دیده می شود که نشانه " در حال ارسال " بودن میل است
بعد از آنکه نامه شما ارسال شد شما به صفحه میل باکس خود رفته و و پیامی با زمینه زرد مبنی بر ارسال میل شما مشاده خواهید کرد همانند شکل زیر که می توانید با زدن View sent message میلی که فرستاده اید را مشاهده کنید
فرستادن ایمیل در یکی از سه حالت زیر است
یک جواب یک ایمیل را می خواهیم بدهیم
دو یک ایمیل که برای ما فرستاده شده برای اشخاص دیگری بفرستیم
سه بطور جداگانه خود بخواهیم یک ایمیل بزنیم
در حالت اول پس از باز کردن میل روی دکمه Reply در حالت دوم روی دکمه forward و در حالت آخر بر روی compose کلیک می نماییم
ابتدا متن خود را در قسمت متن بنویسیدکه می تواند از جای دیگر مثل نرم افزار Word کپی شده باشد
در اینجا paste شودو بوسیله علایم بالای جعبه متن که برای ویرایش (تغییر رنگ و فونت و اضافه کردن شکلک و ) می باشد
To ,Bcc,Cc
در جلوی اینها آدرس الکترونیکی آنهایی که می خواهیم میل بزنیم را می نویسیم در حالت اول چون مخاطب مشخص است نیازی به این کار نیست
Cc برای مواقعی است که ا می خواهید پیام را همزمان به بیش از یک نفر بفرستید
اگر می خواهید همزمان به چند نفر ایمیل بزنید بدون اینکه هر کدام متوجه شوند که این پیام به دیگری هم فرستاده شده، آدرس ها را در کادر Bcc وارد کنید
در تمام موارد فوق آدرسها باید با comma از هم جدا شوند
Subject
موضوع پیام در آن نوشته می شود که یک عبارت کوتاه و مفید که دربرگیرنده پیام شما باشد در حالت اول و دوم بصورت پیش فرض نوشته میشود
در صورتی که فایل یا عکسی را بخواهید به نامه ذخیره کنید باید روی دکمه Attach file کلیک کرده
در قسمت Browserفایل ها انتخاب سپس روی دکمه Attach files کلیک کرده که مدت زمان این فرآیند بستگی به حجم فایل دارد پس از ضمیمه شدن دکمه continue to message را زده و به قسمت قبل برگشته
اگر نمی خواهید که این ایمیل در فولدر Sent آرشیو شود، عبارت Save a copy in your Sent Items folder را از حالت انتخاب خارج کنید
در اینجا در صورت اتمام کار دکمه Send را می زنیم
چگونه یک پست الکترونیکی در یاهو داشته باشیم؟
برای این کار به آدرس mailyahoocom بروید که در آن صفحه را مشاهده می کنیم
روی گزینه sign up کلیک کرده و yahoo به شما یک فرم میدهد که برای داشتن میل باید آنرا به ترتیب زیر پر کرد
در قسمت اول ودوم اسم وفامیل و در قسمت gender جنسیت(femaleبرای خانمها وmale برای آقایان ) را نوشته و آدرس پست الکترونیکی دلخواه رادر قسمت yahoo id مینویسید در صورت وجود این آدرس در یاهو به شما اطلاع داده میشود تا آدرس دیگری را برگزینید در قسمت password یک رمز حداقل شش تایی انتخاب کرده
در قسمت بعد یک سوال دلخواه مثلا نام اولین مدرسه تان چیست را انتخاب نموده و جواب آنرا در قسمت answer می نویسیم سپس تاریخ تولدتان به تاریخ میلادی و کدپستی وکشور محل زندگی را وارد میکنیم در قسمت Alternate Email چیزی وارد نکنید این اطلاعات در صورت فراموش کردن password یا عوض کردن آن لازم می شود
سپس کد نوشته شده که بعنوان مثال بصورت زیر نوشته می شود را در جای مورد نظر وارد کرده و دکمه I Agree را میزنیم
در صورت تکراری نبودن آدرس ساخته شده پست الکترونیکی ساخته شده برای وارد شدن به میل باکس روی دکمه continue toYahoo mail را زده وارد محیط mail میشویم
البته در صورت تکراری بودن آدرس شما yahoo اخطار داده و باید آدرس دیگری را برگزینید
نحوه بررسی نامه های دریافتی در یاهو
پس از ساختن پست الکترونیکی نوبت به چک کردن نامه های رسیده می باشد برای این کار به آدرس mailyahoocom بروید که محل وارد کردن username و password است پس از وارد کردن آنها روی Sign in کلیک می کنیم
با sign in کردن وارد محیط میل میشویم که از یکسری پوشه در آن است که ما فعلا با inbox(پوشه اصلی نامه ها)کار داریم بقیه را بعدا توضیح می دهیم برای خواندن ایمیل های دریافتی باید روی inbox کلیک کرد داخل پرانتز روبروی inbox تعداد نامه های نخوانده شده را نوشته است
با کلیک روی inbox نامه های رسیده را مشاهده می کنید
Sender نامی است که فرستنده با آن نام برای شما ایمیل فرستاده است subjectموضوع نامه که از روی آن می توان نامه های هرز یا spam را تشخیص داد اگر در این قسمت در ابتدای موضوع Re آورده باشد این نامه در پاسخ به نامه شما آمده است
date تاریخ فرستاده شدن نامه و size حجم نامه می باشد
نامه هایی که باز نشده اند پررنگ تر می باشند برای خواندن ایمیل ها روی پیوند Subject هر ایمیل کلیک کنید
برای حذف یک ایميل مربع تعبیه شده در کنار Sender هر ایمیل را به حالت انتخاب درآورید و پس از مشخص کردن ایمیل ها برای حذف، دکمه Delete را بزنید
برای رفتن به صفحات قبل و بعد به گزینه هایPrevious و Next استفاده کنید
Date تاریخ، From نام و ایمیل فرستنده و Subject عنوان ایمیل را مشخص می کند
To مشخص می کند که فرستنده، این پیام را به چه اشخاصی فرستاده است
اگر فونت متن بهم ریخته بود، روی صفحه راست کلیک کنید و در قسمت Encoding گزینه Unicode یا Arabic را انتخاب کنید که موجب اصلاح فونت میشود
اگر فایلی به متن شما ضمیمه یا Attach شده باشد به صورت Attachment مشخص شده است که می توان آنرا دانلود کرد برای این کار روی scan and save to computerکلیک می کنیم
پس از بررسی توسط ویروس کش یاهو نتیجه بصورت زیر اعلام میشود برای ذخیره کردن آن روی گزینه download attachment کلیک ومکان ذخیره را مشخص می کنیم
بیشترین ویروس هایی که از طریق ایمیل منتشر می شوند از طریق Attachment ها هستند، پس از باز کردن فایل های Attach افراد ناشناس خودداری کنید
یک تکنیک برای Forward کردن میل ها
بهتر است در فوروارد کردن میل ها در قسمت to آدرس ایمیل خود را نوشته و در Cc یا Bcc آدرس افراد دیگری که می خواهید میل را فوروارد کنید در این سورت یک کپی از میلی که برای عده زیادی فرستاده اید را دارید و می توانید دوباره آن را چک کنید
در Cc همدیگر را می بینند اما در Bcc افرادی که میل به آنها زده شده همدیگر را نمی بینند و فقط ایمیل هایی که در to هستند را می بینند
مدیریت میل ها
به علت فضای زیاد و تعداد میل هایی که می تواند بسیار زیاد باشد مدیریت میل ها اهمیت پیدا می کند گر چه قدرت جستجو در میل ها دسته بندی را کمی کمرنگ کند اما من خودم به شخصه از شلوغ بودن میل باکسم سردرگم می شوم
پس این راهکار را بسیار مناسب می بینم
حال به تفصیل درباره این موضوع اشاره می کنم
شما می توانید با زدن تیک های کنار ِ میل آنها را انتخاب کنید
سپس همانطور که در عکس مشاهده می کنید روی More Actions کلیک کنید یک لیستی باز می شود که می توانید این میل ها را به صورت خوانده شدهMark as read یا خوانده نشده Mark as unread کنید و یا به میل های ستاره دارadd star تبدیل کنید
حال برای این قسمت ما قصد داریم که میل ها را دسته بندی کنیم به هر دسته یک لیبل یا عنوان بدیم که همه آنها یک جا جمع شوند برای همین باید لیبل ایجاد کنیم پس در More Action روی New Label کلیک کنید
( اگر قبلا لیبلی داشته باشید لیست آن را در اینجا مشاهده خواهید کرد و می توانید آن را انتخاب کنید یا لیبل جدید بسازید )
حال با کلیک بر روی New Label پنجره ایی جدید باز می شود
در این پنجره شما می توانید نام لیبل خودتان را بدهید
شما می توانید میل های مربوط به دوستان ، میل های مربوط به یک گروه خاص و یا هر نوع میل دیگر را در لیبل هایی به هر نامی که دوست دارید بسازید
حال Ok را بزنید
حال اگر با همین تیک ها دکمه آرشیو Archive را بزنید این میل ها در لیبلی که نام گذاشته اید ذخیره می شود
حال اگر در قسمت سمت چپ صفحه پایین نگاه کنید لیبلی به نامی که ساخته ایید می بینید که اگر روی آن کلیک کنید میلهای آرشیو شده در این لیبل را خواهید دید
ساختن Id یا آدرس ایمیل در Gmail
بعد از توضیحاتی درباره Gmail و شرکت ارائه دهنده آن Googleحال به مراحل ساخت یک ID و یا شناسه کاربری برای آدرس ایمیل خود می پردازیم
در قدم اول به این صفحه بروید wwwGmailcom که این صفحه شما را به این صفحه mailgooglecom/mail می فرستد که صفحه لاگینlogin یا صفحه ورود کاربران است
همانطور که مشاهده می کنید قسمتی که شماره یک معرفی شده است مقدار کلی فضای رایگانی ست که گوگل در اختیار کاربران گذاشته و لحظه به لحظه هم با استفاده کاربران از فضا ، این عدد افزایش می یابد
در قسمت دو کسانی که ایمیل در آن ایجاد کرده اند و از کاربران جی میل هستند می توانند با ورود شناسه کاربری username و رمز ورود password وارد اکانت خود شوند و چک میل کرده و یا ایمیل بفرستند
غالبا همه سایت هایی که برای سرویس به کاربران می باشد قسمتی همانند دو دارند تا شما شناسه کاربری و رمزی که قلبا قرار داده اید را وارد کنید تا بتوانید به فضای مربوط به خودتان وارد شوید
و حال همانطور که مشاهده می کنید در قسمت سوم با کلیک روی دکمه مورد نظر می توانید آدرس ایمیل دیگری ایجاد کنید که در ادامه مراحل آن را دنبال می کنیم
با کلیک بر دکمه ایی که مشاهده کردید به این صفحه وارد می شوید
در این صفحه شما باید اطلاعات شخصی خود از قبیل نام ، نام خانوادگی ( اسم و فامیلی که دریافت کننده میل از این آدرس مشاهده خواهد کرد ) شماره یک
نیز یک login Name که همان شناسه کاربری شما خواهد بود و یا همان نامی که در ادرس ایمیل شما درج خواهد شد ( پشت علامت @) شماره دو زیر این قسمت شما وضعیت شناسه کاربری انتخابی را مشاهده مخواهید کرد چنانچه در شکل مشاهده می کنید شناسه کاربری مورد انتخاب startwebir موجود می باشد و شما می توانید آن را انتخاب کنید و بقیه فرم را پر کنید نیز در همان قسمت دو دکمه ای هست به نام check availability که با کلیک بر روی آن پنجره ای باز می شود که می توانید شناسه های کاربری را در آن چک کنید و یا شمپناسه کاربری را که خود سیستم نسبت به نام و فامیل شما به شما پیشنهاد می کند را انتخاب کنید این مورد در زمانی که اسمی که شما می خواهید انتخاب کنید و موجود نباشد ، بسیار مفید خواهد بود
نیز در قسمت بعد باید دوبار رمز ورود خود را وارد کنید باید دقت کنید که باید طول آن بیشتر از شش کاراکتر باشد در انتخاب رمز ورود خود دقت کنید شماره سه
در قسمتی که با شماره چهار مشخص شده است درجه قوت رمز انتخابی شما را نشان می دهد و هر چه این قوت بیشتر باشد نشاندهد آن است سختتر قابل هک و شناسایی می باشد
در شماره پنج با گذاشتن تیک شما می توانید هر زمان دیگر بر روی همان کامپیوتر بدون وارد کردن رمز ورود وارد inbox ِ خود شوید البته این مورد سفارش نمی شود مخصوصا اگر بر روی کامیپوتر شخصی خودتان نیستید چرا که هر کس دیگری که از کامپیوتر شما استفاده کند می تواند وارد میل باکس شما شود
نکاتی درباره ساختن آدی در Gmail در اینجا باید ذکر شود
نکته اول آنکه در سیستم جی میل در قسمت شناسه کاربری یا همان id شما مجاز به انتخاب کاراکتر و عدد و نقطه می باشید و از علائم دیگر همچون آندرلاین _ و یا خط فاصله و غیره نیستید
و نیز نقطه گذاشته شده نیز در اصل در نشر گرفته نخواهد شد یعنی به عنوان مثال اگر شما startwebir را گذاشته باشید نقطه در نظر گرفته نیم شود و تنها برای جدا کردن نام و فامیل و کلمات استفاده می شود و موقع شدن ایمیل با وارد کردن هر کدام از آدرس های زیر ایمیل به یک جا یعنی همان startwebir@gmailcom خواهد رفت
startwebir@gmailcom و یا startwebir@gmailcom و یا …
نکته دوم در موقع زدن ِ رمز ورود دقت کنید که دکمه Caps Lock در کیبردتان فشرده نشده باشد چرا که همه حروف بزرگ زده می شود و شما بعدا فکر کنید که حروف را کوچک وارد کرده ایید رمز ورود به حروف کوچک و بزرک حساس است دقت کنید
نکته سوم لطفا در شناسه کاربری و رمز ورود کلمات را فارسی وارد کنید چون بعدا دچار مشکل خواهدی شد چرا که ممکن است یونیکد صفحه شما با صفحه ایی که بعدا می خواهید وارد شوید یکی نباشد و پسوردتان را قبول نکند پس بهتر است همان انگلیش باشد
در قسمت بعد که صفحه را پایینتر می آورید یک سوال امنیتی از شما می پرسد که همانطور که در شکل مشاهده می کنید شامل یک سری سوالات پیش فرض می باشد و یا شامل سوالی که خودتان می نویسید و همان طور جواب را
این سوال و جواب را حتما به یاد داشته باشید چرا که اگر روزی به هر دلیلی رمز ورود خود را فراموش کردید و یا دچار مشکل شدید با توسط این جواب می توانید پسورد خود را دوباره هر چه می خواهید بگذارید
همانطور که مشاهده می کنید در قسمت شماره یک سوالی برای مثال زده شده است و جوابش نیز در زیر آن آورده شده است
در قسمت دو شما می توانید ادرس یک ایمیل دیگر را وارد کنید که بعدها توسط آن پسوردتان را بتوانیدبه دست بیاورید در قسمت سه محل زندگی شما می باشد که خود گوگل با استفاده از آی پی ِ اتصال شما به اینترنت آن را پیدا کرده می گذارد که می توانید آن را تغییر دهید
در قسمت چهار شما باید نوشته ایی که مشاهده می کنید را در زیر آن وارد کنید دقت کنید که حروف را درست وارد کنید
در قسمت آخر مقررات و سرویس هایی که گوگل به شما می دهد و تعهد های فی مابین ذکر شده است که همانند یک قرارداد شما باید آن را قبول کنید و با فشردن دکمه آخر صفحه این تایید خود را نشان می دهید و اکانت شما ساخته می شود
و با فشرده آن دکمه اگر در ورود اطلاعات اشتباهی نکرده باشید وارد این صفحه خواهید شد در صورت بروز اشتباه قسمت مورد اشتباه با رنگ قرمز نشان داده خواهد شد
در این صفحه گوگل به شما برای ساختن ایمیلی در جی کیل تبریک گفته و خدمات خود را به شما معرفی می کند که در ادامه در قسمت بعد آنها را به شما با جزییات معرفی خواهیم کرد
حال با فشرده I'm ready – show my account به میل باکس خود راهنمایی خواهید شد که در قسمت بعد به به آنها اشاره خواهیم کرد
عوض کردن پسورد در Gmail
برای عوض کردن پسورد در جی میل کافیست که
یک- روی گوشه سمت راست بالا ، روی Setting کلیک کنید
دو- در صفحه Setting باز شده روی tab ها روی Accounts کلیک کنید
سه- حال در پایین صفحه روی Google Account settings کلیک کنید تا صفحه جدیدی باز شود
چهار- حال در صفحه جدید در سمت چپ بالای صفحه روی Change password کلیک کنید
پنج- حال برای تغییر پسورد ، دو راه دارید می توانید پسورد کنونی را تغییر داده و یا جواب سوال امنیتی ِ که قبلا خودتان گذاشته اید را بدهید ( برای تغییر سوال امنیتی کافیست در صفحه قبل بر روی آن کلیک کنید )
شش- بعد از زدن Current password و یا جواب سوال امنیتی پسورد جدید خود را دو بار وارد کرده و save را می زنید
هفت- حال پسورد شما تغییر یافته است
جستجو در ایمیل ها در Gmail
به علت تعدد ایمیل ها و ایجاد مشکل برای پیدا کردن کیل خاصی که مد نظر ماست ، می توان از قدرت search در ایمیل ها استفاده کرد
برای این کار کافیست در محل جستجو که در بالای صفحه مشخص است کلمه مورد نظر را بزنید
با وارد کردن Gmail به جشتجوی میل هایی که در آن Gmail آمده است می گردیم با زدن Search mail یا Enter از صفحه کلید شما در میان میل هایتان به دنبال میل هایی می گردد که در فرستنده و ادرس میل ها و یا درون نوشته های میل کلمه Gmail آمده باشد و آنها را می اورد
همانطور که مشاهده می کنید میل هایی که در هر جای آن Gmail بوده است اورده است
و اما با زدن Search The web می توانید مانند Google به دنبال کلمه مورد نظر در سایتهای دیگر باشید
و اما نکاتی که جابل است در جستجو بدانید
کلمه کلیدی From, To , Cc,Bcc اگر شما یکی از اینها را زده و دو نقطه بگذارید و آدرس و یا اسم طرف را بزنید میل های او را برای شما می آورد
مثلا شما می خواهید میل هایی که از یک آدرس میل برای شما فرستاده شده است را پیدا کنید می توانید بنویسید
در این صورت میل های ارسالی از آن آدرس ایمیل برای شما آورده می شود
و یا اگر میل هایی در یک لیبل خاص را بخواهید می توانید بزنید
Label Gmail
و اما جستجو در شرایط خاص شما می توانید با زدن Show search options در کنار آن شرایط را برای جستجو تنگتر کنید مثلا کلمه خاصی داشته باشد از طرف کسی باشد و یا به کسی فرستاده باشید و یا کلمه ایی را نداشته باشد و در زمان خاصی آمده یا فرستاده شده باشد
اعلام ورود ايميل جدید توسط اصوات مختلف
امروزه پست الکترونیک را نمی توان چیزی جدا از اینترنت دانست، فرقی نمی کند که استفاده از آن در محل کار باشد یا در خانه
استفاده از ايميل، ارتباط برقرار كردن با دیگران را بسیار آسان کرده است معمولاً هنگام ورود ایمیل جدید، نماد پاکت نامه در نوار پايین صفحه مانیتور و در کنار نمایشگر ساعت، به شما نشان می دهد که ايميل جدیدی وارد شده است علاوه بر این، ویندوز هنگام ورود هر ايميل جدید،ورود آن را توسط پخش صدای استانداردی اعلام می کند با این حال شما می توانید این اعلان صوتی را تغییر داده و براي هر يك ایمیل هایی که از جانب اشخاص متفاوت ارسال می شوند، صوتی خاص در نظر بگيريد
در این مقاله به شما نشان می دهیم که از پست الكترونيك به همراه پخش صدای مورد علاقه خود، بیشتر لذت ببرید
Inbox ( صندوق پست الکترونیک ) خود را بر اساس مشخصات خود تعریف کنید برای كسی که صدای استاندارد ویندوز، هنگام ورود ایمیل های جدید، بسیار خسته کننده باشد، تعداد زيادي از این صداها در اینترنت وجود دارد که می توان از آنها به منظور اعلان صوتی ایمیل ها استفاده کرد
قابلیت تعریف صدای زنگی خاص برای اشخاص متفاوتی که با شما تماس می گیرند، فقط خاص تلفن های موبایل نیست
اگر دوست یا فامیل شما بخواهد از طریق ايميل با شما ارتباط برقرار کند، توسط پخش صدایی که شما برای فرد مورد نظر خود انتخاب کرده اید، متوجه خواهید شد که از طرف آن شخص برای شما ايميل ارسال شده است
امکانات انتخاب این صداها بسیار گوناگون است مسلماً شما قادر خواهید بود چندین صدا را، به محض اینکه ایمیل های جدید و خوانده نشده از جانب افراد مختلف در Inbox شما وارد شوند، ضبط کنید که پخش این صداها بعدا حاکی از ورود ایمیل جدید از جانب فرد مورد نظر خواهد بود
سیستم صوتی ویندوز به صورت استاندارد در دایرکتوری Windows/Media قرار دارد همه صداها باید به فرمت wave باشند به همین خاطر، وقتی صدایی جدید را انتخاب کردید، دقت کنید که فایل انتخابی شما باید شاخص wave را داشته باشد
براي اينكهInbox خود را به صوت دلخواهتان مجهز كنيد كافي است كه مراحل زير را انجام دهيد
یک-يكي از صداهاي مورد علاقه خود را download كنيد و آنها را در يك دايركتوري مشخص بر روي هارد خود ذخيره كنيد
دو- از طريقstart/settings/control panel ، قسمت “ Sounds and Multimedia “ را انتخاب كنيد اين قسمت در ويندوزهاي XP با نام “Sounds and Audio Systems مشخص شده است
سه- پس از كليك بر روي قسمت “Sounds and Multimedia پنجره اي باز مي شود كه بايد در آنجا Sounds را انتخاب كنيد در اين جا شما فهرستي از همه قسمتهاي ويندوز كه مي توانيد براي آنها صوت تعريف كنيد، مشاهده مي كنيد بر روي اين ليست حركت كنيد تا به قسمت MailBeep برسيد اگر بر روي اين قسمت مارك بزنيد، در قسمت پايين آن (Name) مشاهده مي كنيد كه چه صدايي براي آن انتخاب شده است
اكنون از فهرست باز شده، صوت مورد نظر خود را انتخاب كنيد اگر اين صوت دلخواه شما در دايركتوري ديگري غير از Windows/Media قرار داشته باشد، مي توانيد از قسمت Browse ، فايل هاي با فرمت wave را از دايركتوري هاي ديگري كه بر روي هارد خود ذخيره كرده ايد، انتخاب كنيد به واسطه كليك بر روي دكمه Play ، مي توانيد كنترل كنيد آيا اين صدا همان صداي مورد نظر شماست يا نه سپس اين جدول را از طريق فشار بر روي دكمه Ok ببنديداعلام ورود ايميل جدید توسط اصوات مختلف(قسمت دوم )
تنظيم در E-mail client
پس از انجام مراحل فوق، هنگام ورود ايميل هاي جديد در Inbox، بايد كه صداي مورد علاقه و انتخاب شده شما پخش شود اگر اين كار، عملي نشد، لازم است چند تنظيم ديگر در برنامه ايميل شما انجام شود اين مراحل در زير توضيح داده شده اند
Outlook Express
در اين برنامه از مسير، Tools/Options/general، تيك كنار
Play Sound when new messages arrive را فعال كنيد
Outlook دو000/Outlook XP
از مسير
Tools/options/preference/E-Mail-options/advanced E-Mail options ، و سپس از طريق when new items arrive ، تيك كنار play a sound را فعال كنيد
كسي كه بخواهد پا را از اين فراتر گذاشته و صداي ضبط شده خود را به عنوان صدايي كه هنگام ورود ايميل پخش مي شود، انتخاب كند بايد از طريق start/programs/Accessories/Entertainment/sound Recorder توسط يك ميكروفون، صداي مورد علاقه خود را ضبط كند و بعد آن را در محل مورد نظر نصب كند با اين كار، شما خود نامه رسان خود خواهيد بود!
سرانجام دو ابزار ديگر در ارتباط با صدا گذاري بر روي ايميل هاي شخصي معرفي مي شود اين دو ابزار مي توانند كمك شاياني به شما كنند
اولي نرم افزار CDex است و اين امكان را به شما مي دهد كه فايلهاي MPسه خود را سريع و آسان به فايل هاي wave تبديل كنيد و سپس بتوانيد به عنوان صداي سيستم از آن استفاده كنيد اين برنامه را مي توانيد از اين آدرس download كنيد
http//downloadfreenetde/productphpٿfile_id=دوچهارسه9 اگر اين صداها، مورد علاقه شما نيست، برنامه Random Email Sounds ، تعداد زيادي از اين صداها را در Inbox شما قرار مي دهد اين برنامه را مي توانيد از اين آدرس download كنيد
http//downloadfreenetde/productphpٿfile_id=چهار8پنجچهار
شما مي توانيد تا دو0 صدا را تعيين كنيد كه براي ورود هر ايميل جديد صدايي خاص پخش شود
روز خوبي داشته باشيد
سوال امنیتی در جی میل
سوال امنیتی در جی میل اهمیت بسزایی دارد ، چرا که هر کس با دانستن آن و جوابش می تواند پسورد شما را تغییر دهد و یا در مواقع فراموش کردن پسورد خود در جی میل می توانید با جواب دادن به آن پسورد خود را به دست بیاورید
پس هر گاه کسی پسورد شما را داشت و یا هک شدید بهتر است این سوال و جواب را نیز تغییر دهید، برای این کار کافیست
یک- روی گوشه سمت راست بالا ، روی Setting کلیک کنید
دو- در صفحه Setting باز شده روی tab ها روی Accounts کلیک کنید
سه- حال در پایین صفحه روی Google Account settings کلیک کنید تا صفحه جدیدی باز شود
چهار- حال در گوشه سما چپ صفحه بر روی لینک Change security question کلیک کنید
پنج- در ابتدا پسورد کنونی خود را در بالا وارد کرده سپس ، حال می توانید سوال و جواب را تغییر دهید و یا حتی ایمیلیی که برای روز مبادا داده ایید را تغییر دهید با هر دوی آنها می توانید در مواقع فراموش کردم پسورد ، پسوردی جدید تعیین کنید
کنترل ایمیل های ناخواسته(Junk mail ) در Outlook Express
Junk mail یا میل های نا خواسته به میل های درجه سوم گفته می شود مانند تبلیغاتی که برای شما ارسال می شود
از جنبه های گوناگون اینترنت شاید e-mail ، مثبت ترین تأثیر را در زندگی افراد داشته باشدسرعت ، سهولت و قابلیت اعتماد و اطمینان آن باعث شده است که یک امر ضروری در زندگی مدرن تلقی شوداما این محبوبیت که در همه جا گسترش یافته است باعث شده که Junk mail ها نیز با آن همراه شوندخواه ما آنها را Junk، Spamویا صرفأ ناخواسته بنا میم در طول سالها تا کنون بصورت گسترده رشد کرده اند به طوریکه مارا از سودمندی e-mail ها ترسانده انددر این مقاله ما برخی راهکارهای کنترل میل های ناخواسته در Outlook Expressرا توضیح خواهیم داد
یک- مسدود کردن یک فرستنده(Blocking a sender)
Outlook Express یک ویژگی آسان برای مسدود کردن فرستنده دارد که به شما این اجازه را می دهد که یک فرستنده خاصی را بر اساس آدرس ایمیل آن مسدود کنیدبرای این منظور پیام های تخطی را انتخاب کرده و بر روی گزینه Block Sender در منوی Message کلیک کنید ،سپس از شما خواهد پرسید که آیا می خواهید همه پیام ها از ان فرستنده که در folderجاری است حذف شودهر پیام جدیدی که از آن فرستنده دریافت نمایید بلافاصله به پوشه اقلام حذف شده منتقل خواهد شد
در حالیکه Block Sender برای استفاده آسان و سریع است اما اشکالاتی نیز دارد ، پیام های کامل را دانلود می کند به جای اینکه مستقیمأ آنرا روی سرور حذف کند این روش مسدودکردن فقط با آدرس e-mail انجام می شود در صورتیکه spammerها به ندرت از یک آدرس استفاده می کنند و آدرسهای خود را تغییر می دهند برای سطح بالاتری از کنترل شما نیاز به فیلتر کردن mailها با استفاده از قوانین پیام دارید
دو- قوانین پیام (Message rules)
قوانین پیام اختیارات بیشتری نسبت به Block Sender در اختیار شما می گذارد ، نه تنها می توانید با یک قانون پیام هایی را از یک آدرس خاص حذف نمایید بلکه همچنین می توانید عبارات یا کلماتی را که در خط موضوع (Subject) و یا در بدنه پیام وجود دارند و یا پیام هایی که از یک اندازه معینی بیشتر هستند را حذف کنید، همچنین می توانند پیام هایی که شامل نمی شوند را مسدود نمایند به عنوان مثال پیام هایی که در خط To یا CC آدرس شما در آن وجود ندارند را حذف نماید
ایجاد یک قانون پیام به منظور مسدود کردن یک فرستنده خاص نیز به آسانی استفاده از Block Sender می باشد
یک- یک پیام از فرستنده ای که می خواهید برای ان یک قانون ایجاد کنید انتخاب نمایید
دو- در منوی Message بر روی گزینه Create Rule From Message کلیک کنیدیک پنجره قانون پیام جدید با آدرسی از فرستنده ای که قبلأ به عنوان شرایط قانون وارد شده است باز می شود
سه- در جعبه Actions ، به قسمت پایین لیست احتمالی از Action ها رفته و گزینه Delete it from the server را انتخاب نمایید
چهار- یک نام برای آن در قسمت Name تایپ کنید و سپس بر روی OK کلیک کنید
پنج- پیامی به شما داده می شود که این قانون با موفقیت اضافه شده است
شما همچنین می توانید قوانین موجود را ویرایش ویا کپی کنید
یک- بر روی گزینه Tools در منو کلیک کرده و به Message Rules اشاره کرده و بر روی Mail کلیک کنید
دو- برای ایجاد قانون جدید بر روی دکمه New کلیک کنید
سه- برای ایجاد یک قانون جدید بر اساس یک از قوانین موجود، یک قانون را انتخاب کرده و دکمه Copy را کلیک کنید
چهار- با استفاده از دکمه Modify بر روی یک قانون موجود تغییراتی را اعمال نمایید
پنج- با استفاده از دکمه های Move Up و Move Down قوانین موجود را بر اساس ترتیب مناسبی مرتب می کنید
مباحث مطرح در مقالات OutLook
Outlook Express
نرم افزاری برای خواندن E-mail (نامه های الکترونیک) و Newsgroups(گروههای خبری)
در این سری مقالات یاد می گیرید که چطور با استفاده از نرم افزار Outlook Express با دوستان و اعضای خانواده خود در تماس باشید و همچنین اطلاعات خود را با دیگر کاربران گروههای خبری به اشتراک بگذارید
چگونگی کار با E-mail
به کمک این نرم افزار شما می توانید نامه های الکترونیکی را که برایتان رسیده بخوانید، آنها را مدیریت و دسته بندی کنید، به آنها پاسخ بدهید، به دیگران نامه الکترونیک ارسال کنید و کارهای دیگری که به تدریج بررسی خواهیم کرد( همه آنها به جز ارسال در زمان آفلاین قابل انجام است )
کنترل ایمیل های ناخواسته) (Junk mailدر Outlook Express
با برخی راهکارهای اساسی که شما می توانید برای کنترل میل های ناخواسته در Outlook Express بکار ببریدآشنا خواهید شد
استفاده از Outlook یا Outlook Express
با تفاوتهای بین این دو نرم افزار آشنا شده و تصمیم خواهید گرفت که کدامیک از این ها مناسب شماست
تنظیم و راه اندازی Outlook Express
دستورات گام به گام را برای ساختن یک account در Outlook Express دنبال خواهید کرد بنا بر این شما می توانید به پیام های الکترونیکی خود را دریافت ویا ارسال نمایید
تنظیم سرورهای mail در Outlook Express
ابتدا اطلاعاتی در مورد انواع مختلف سرورهای mail خواهید آموخت ، سپس مراحلی را برای تنظیم سرور mail خودتان در Outlook Express را دنبال خواهید کرد
ساختن و فرستادن e-mailبا Outlook Express
با نحوه ایجاد پیام های e-mail ،پیوست فایلها به پیام های خود و فرستادن آنها با استفاده از Outlook Express آشنا خواهید شد
چک کردن،پاسخ دادن و پرینت گرفتن از پیام های e-mail
در مورد چگونگی چک کردن پیام های جدیدو سپس پاسخ دادن به آنها یا پرینت گرفتن از آنها خواهید آموخت
وارد کردن Itemهایی داخل Outlook Express
با Outlook Expressشما می توانید بخش هایی از قبیل داده کتاب آدرس، پیام ها و تنظیمات account از دیگر برنامه ها شامل دیگر کاربران را وارد کنید
جلوگیری از خرابی فایلها در Outlook Express
درباره خرابی فایل های e-mail،علت آنها و چگونگی اجتناب از آنها و یا دوباره بدست آوردن پیام ها در صورت خرابی فایلها خواهید آموخت
استفاده از ایمیل های چندگانه، accountهای متعدد و هویتهای متعدد(multiple identities ) Outlook Express
در این بخش با نحوه استفاده از انتخابهای زیادی که شما می توانید برای مدیریت accountهای ایمیل خوددر Outlook Expressاستفاده کنید آشنا خواهید شد
ایجاد پسورد امن در Outlook Express
با بهترین شیوه ها برای انتخاب یک پسورد ، چگونگی تنظیم Outlook Express برای به خاطر داشتن پسورد شما و کارههایی که در صورت فراموشی پسورد می توان انجام داد آشنا می شوید
تعمیر و اصلاح Outlook Express
با دستورات گام به گام برای تعمیر Outlook Expressدر صورتی که به عللی Outlook Expressرفتارهای عجیبی از خود نشان می دهد آشنا می شوید 


دسترسی به قسمت مشاوره

 

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

 

آخرین نوشته ها

 

   نورون های آینه ای پژوهشگراني كه در زمينه زيست - عصب شناسي تحقيق مي‌كنند در تازه‌ترين مطالعات خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه آن

  روشهاي اصلاح و درمان لکنت (stuttering)

  زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

  يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

  عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 •  

   


   

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •    ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •    معرفی درمانگران و متخصصین

  •    معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •    مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

    

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد  
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی