هورمون رشد براي قد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آمپول‌ها به صورت زير جلدي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دختران حدود 14 سالگي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی 15 تا 16 سالگي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی صفحات رشد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کمبود ترشح هورمو ن مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی هزينه‌هاي فوق‌العاده بالا مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی حالت استرس مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی هورمون‌هاي جنسي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قبل از بلوغ مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  هورمون‌ها مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی عوامل عصبی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کنترل اشتها مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی غذاهای پرچرب مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پرانرژی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اشتها مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انسان موجودی اجتماعی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی

هورمون رشد براي قد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آمپول‌ها به صورت زير جلدي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دختران حدود 14 سالگي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی 15 تا 16 سالگي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی صفحات رشد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کمبود ترشح هورمو ن مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی هزينه‌هاي فوق‌العاده بالا مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی حالت استرس مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی هورمون‌هاي جنسي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قبل از بلوغ مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  هورمون‌ها مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی عوامل عصبی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کنترل اشتها مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی غذاهای پرچرب مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پرانرژی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اشتها مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انسان موجودی اجتماعی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی

هورمون رشد براي قد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آمپول‌ها به صورت زير جلدي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دختران حدود 14 سالگي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی 15 تا 16 سالگي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی صفحات رشد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کمبود ترشح هورمو ن مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی هزينه‌هاي فوق‌العاده بالا مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی حالت استرس مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی هورمون‌هاي جنسي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قبل از بلوغ مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  هورمون‌ها مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی عوامل عصبی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کنترل اشتها مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی غذاهای پرچرب مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پرانرژی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اشتها مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انسان موجودی اجتماعی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی                        

مراکز تشخیصی و  درمانی        تجهیزات پزشکی          مراکز آموزشی خصوصی

اطلاعات  پزشکان تهران                             اطلاعات پزشکان مشهد                     اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


        

 

 

هورمون رشد براي قد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آمپول‌ها به صورت زير جلدي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دختران حدود 14 سالگي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی 15 تا 16 سالگي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی صفحات رشد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کمبود ترشح هورمو ن مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی هزينه‌هاي فوق‌العاده بالا مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی حالت استرس مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی هورمون‌هاي جنسي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قبل از بلوغ مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  هورمون‌ها مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی عوامل عصبی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کنترل اشتها مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی غذاهای پرچرب مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پرانرژی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اشتها مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انسان موجودی اجتماعی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی

 

 


 

 

 گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

 

                           بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتار توان گستر هوشمندمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی درمان ناگویایی کودکان کرجیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مطب گفتاردرمانی سیاوش عطاییمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی شنیداری= برنامه های نروفیدبک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سه بعدی محرک مغزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه     =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه کودک در جلسه درمانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جلسه درمانی شامل SIمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربیت شنیداری مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزش ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاصمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ ( P.N.F) و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیوفیدبک و نوروفیدبک

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

 

 


 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

علمی

پزشکی

ادبی

فرهنگی

سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

ورزشی

فلسفی

مدیریت

خانواده

کامپیوتر

الکترونیک

مذهبی

روانشناسی

شیمی

طنز

سرگرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 
 


هورمون رشد براي قد
استفاده از هورمون رشد براي افزايش قد، به صورت تزريقي با فواصل خاص است، مثلاً هر شب با مقدار مشخصي که پزشک تجويز مي‌کند، به بيمار تزريق مي‌شود. آمپول‌ها به صورت زير جلدي تزريق مي‌شود
مدت درمان خيلي طولاني است و در حد يک يا چند سال است. با اين کار، پزشک از کودک انتظار رشد قدي دارد اما اگر صفحات رشد بسته شده باشد، ما ديگر انتظار پاسخ به درمان با هورمون رشد را نداريم
در چه سني و چگونه مي‌فهمند صفحات رشد بسته شده است؟
در دختران حدود 14 سالگي و در پسران حدود 15 تا 16 سالگي اين صفحات رشد بسته مي‌شود، معمولاً با يک عکس ساده راديو گرافي از مچ دست، سن استخواني را تشخيص مي‌دهيم و مي‌بينيم قد فرد مي تواند افزايش پيدا کند يا خير
درمان با اين هورمون رشد عوارضي هم دارد؟
اين داروها را نبايد بدون تشخيص درست پزشک و انجام آزمايش‌ها استفاده کرد، چون عوارض درازمدت آن را نمي‌دانيم. داروها نسبتاً جديد هستند و ما نمي‌دانيم کودکي که اين داروها را مي‌گيرد، در 50 سالگي با چه مشکلاتي مواجه خواهد شد
پس اصل بر اين گذاشته می شود که اگر واقعاً کمبود ترشح هورمو ن وجود ندارد، با هزينه‌هاي فوق‌العاده بالا و عوارضي که مطمئن نيستيم، خودمان و کودک را آزار ندهيم
آيا ممکن است در شرايط خاصي ترشح هورمون رشد بيشتر شود؟
هورمون رشد در زمان خواب و در زماني که ورزش مي‌کنيم ترشح بيشتري دارد و يکي از دلايلي که ما به کودکان توصيه مي‌کنيم ورزش کنند، همين است. با ورزش، حالت استرس پيش مي‌آيد و باعث مي‌شود ترشح هورمون افزايش يابد و رشد بچه‌ها را به دنبال داشته باشد
در زمان بلوغ، هم تحت اثر هورمون‌هاي جنسي ما بيشترين ترشح هورمون رشد را داريم
آیا ترشح زياد از حد هورمون رشد، بيماري خاصي را پديد مي‌آورد؟
بله، هر گونه اختلالي در ترشح منظم آن، مشکل زاست
اگر هورمون رشد در دوره قبل از بلوغ، بيش از حد ترشح شود، سبب بلند قدي بيش از حد مي‌شود، چون صفحات رشد در استخوان‌ها در اين دوران باز هستند. اين بيماري "ژيگانتيسم" نام دارد و خيلي شايع نيست
اگر ترشح هورمون بعد از بلوغ زياد شود، چون صفحات رشد بسته شدد فقط بافت نرم بدنمان بزرگ مي‌شود. اين بيماري "آکرومگالي" نام دارد که زياد شيوع ندارد
علايم بيماري آکرومگالي‌ چيست؟
تنگ شدن انگشتر در انگشتان، تغيير بي‌رويه سايز کفش‌ها، تغييرات چهره ي بيمار که با بزرگ شدن لب‌ها، بيني و در کل خشن شدن صورت شخص همراه است . همان طور که گفته شد همه اين علامت‌ها به علت بزرگ شدن بافت نرم هستند

آیا علايم داخلي هم دارد؟
فشار خون بالا يا ديابت يا تعريق زياد از جمله علائم است

آیا هيپوفيز به تنهايي در رشد موثر است؟
براي اينکه هورمون رشد بهترين تأثير را بگذارد، بايد محيط بدن آماده باشد. مثلاً اگر شخصي ديابت کنترل نشده يا کم‌ کاري تيروئيد دارد و درمانش نکرده و يا در دوره بلوغ هورمون‌هاي جنسي‌اش به هر دليلي افزايش ترشح نداشته باشند، اين عوامل، محيط را براي ترشح و اثر خوب هورمون رشد مهيا نمي‌کنند.
پس اندام‌هاي ديگر هم بايد سالم باشند که بتوانند بعد از صدور دستور ترشح هورمون خاص توسط هيپوفيز، آن هورمون را بسازند و در خون آزاد کنند تا در اين چرخه نقصي به وجود نيايد؛ مثلا اگر تيروئيد دستور را از هيپوفيز بگيرد و هورمون‌هاي خودش را به موقع بسازد و ترشح کند، متابوليسم بدن کنترل مي‌شود.

اين هورمون روي صفحات رشد در استخوان‌ها، اثر مي‌گذارد و موجب رشد آنها مي‌شود و در واقع افزایش قد را خواهیم داشت
اين هورمون، علاوه بر اثر مستقيم، به صورت غيرمستقيم هم سبب رشد اندام‌هاي بدن مي‌شود که با تأثير روي کبد، دستور ترشح هورموني را به او مي‌دهد که آن هورمون، وظيفه رشد اعضاي بدن را بر عهده دارد و کمبود هورمون رشد، حفظ پروتئين‌سازي در بدن را مختل مي‌کند
در اثر کمبود هورمون رشد چه مشکلاتي به وجود مي‌آيد؟
اين هورمون روي پخش چربي در بدن هم موثر است و کودکاني که دچار کمبود اين هورمون هستند، چربي بدنشان بيش از حد معمول است. در ضمن صدايشان گاهي طبيعي نيست، چون هورمون رشد روي حنجره هم موثر است
کوتاهي قد علاوه بر کاهش هورمون رشد، علت ديگري هم دارد؟
مساله ژنتيک هم خيلي مهم است. متوسط قد هر شخص با يک فرمول بر اساس قد والدينش محاسبه مي‌شود
دو مساله سرشتي و ژنتيکي، مسائل طبيعي هستند و اينکه کوتاهي قد به خاطر کمبود هورمون رشد باشد، فقط در درصد بسيار کمي از موارد ديده مي‌شود
والدين چگونه بايد بدانند کوتاهي قد فرزندشان طبيعي است يا خير؟
اگر ميزان رشد کودک هر 6 ماه يا يک سال، بر طبق "منحني رشد" کنترل شود و در حد قابل قبولي باشد جاي نگراني نيست و ضعيف بودن کودکان، ربطي به کمبود هورمون رشد ندارد
در بيشتر مراکز بهداشتي که کودکان را بررسي مي‌کنند، اين منحني وجود دارد که مشخصات کودک را با توجه به اين نمودار بررسي مي‌کنند و آن را به نسبت متوسط افراد جامعه مي‌سنجند و مقدار طبيعي را محاسبه مي‌کنند.
اگر کودک از نظر رشد عقب باشد، باز هم براي اثباتش آزمايش‌هايي هست. از نظر ما ممکن است کوتاهي قد، ناشي از نقص هورمون نباش
اين آزمايش‌ها تخصصي است و در مراکز خاصي انجام مي‌شود. مثلاً به کودک مي‌گويند در يک زمان استاندارد ورزش کند و بعد هورمون رشد را در او انداره‌گيري مي‌کنند و يا دارويي به کودک تجويز مي‌شود که محرک هورمون رشد است و قبل و بعد از تجويز دارو، سطح هورمون را در خون‌اندازه مي‌گيرند تا مطمئن شوند شخص بايد درمان شود يا مشکلي ندارد و درمان نمي‌خواهد. اگر کودک مشکلي از نظر هورمون رشد نداشته باشد، نبايد اين درمان گران قيمت و درازمدت را انجام دهيم

 


دسترسی به قسمت مشاوره

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

 

آخرین نوشته ها


ازبيش فعالي تا اوتيسم
اين اختلال بسيار نادر با پسرفت واضح در موارد متعددي از عملكرد ها نظير كنترل ارادي روده و مثانه و مهارتهاي گفتاري

روشهاي اصلاح و درمان لکنت (stuttering)

زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 •  


   

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره  

  • ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از      پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •   معرفی مراکز درمانی

  •   معرفی درمانگران و متخصصین

  •  معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •  مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی