هيپوكامپوس مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی حافظۀ كوتاه مدت مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی محفوظات بلند مدت مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نقصان حافظه مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فراموشي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ياد بردن خاطرات مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تئودور بِرگِر مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اختلالات گفتاري مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مشكلات حافظۀ مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سكته مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاههاي كاليفرنياي جنوبي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طراحي مداراتي ريز مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مدارهاي الكتريكي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی الگوهاي رياضي كامل كم‌ شدن‌ تحمل‌ به‌ سرما مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كم‌ شدن‌ اشتها مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی يبوست‌ مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی درد قفسه‌ سينه‌ مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی

  هيپوكامپوس مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی حافظۀ كوتاه مدت مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی محفوظات بلند مدت مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نقصان حافظه مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فراموشي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ياد بردن خاطرات مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تئودور بِرگِر مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اختلالات گفتاري مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مشكلات حافظۀ مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سكته مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاههاي كاليفرنياي جنوبي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طراحي مداراتي ريز مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مدارهاي الكتريكي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی الگوهاي رياضي كامل كم‌ شدن‌ تحمل‌ به‌ سرما مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كم‌ شدن‌ اشتها مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی يبوست‌ مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی درد قفسه‌ سينه‌ مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی

  هيپوكامپوس مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی حافظۀ كوتاه مدت مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی محفوظات بلند مدت مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نقصان حافظه مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فراموشي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ياد بردن خاطرات مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تئودور بِرگِر مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اختلالات گفتاري مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مشكلات حافظۀ مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سكته مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاههاي كاليفرنياي جنوبي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طراحي مداراتي ريز مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مدارهاي الكتريكي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی الگوهاي رياضي كامل كم‌ شدن‌ تحمل‌ به‌ سرما مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كم‌ شدن‌ اشتها مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی يبوست‌ مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی درد قفسه‌ سينه‌ مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی                        

مراکز تشخیصی و  درمانی        تجهیزات پزشکی          مراکز آموزشی خصوصی

اطلاعات  پزشکان تهران                             اطلاعات پزشکان مشهد                     اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


        

 

 

  هيپوكامپوس مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی حافظۀ كوتاه مدت مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی محفوظات بلند مدت مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نقصان حافظه مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فراموشي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ياد بردن خاطرات مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تئودور بِرگِر مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اختلالات گفتاري مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مشكلات حافظۀ مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سكته مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاههاي كاليفرنياي جنوبي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طراحي مداراتي ريز مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مدارهاي الكتريكي مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی الگوهاي رياضي كامل كم‌ شدن‌ تحمل‌ به‌ سرما مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كم‌ شدن‌ اشتها مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی يبوست‌ مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی درد قفسه‌ سينه‌ مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی

 

 


 

 

 گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

 

                           بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتار توان گستر هوشمندمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی درمان ناگویایی کودکان کرجیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مطب گفتاردرمانی سیاوش عطاییمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی شنیداری= برنامه های نروفیدبک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سه بعدی محرک مغزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه     =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه کودک در جلسه درمانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جلسه درمانی شامل SIمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربیت شنیداری مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزش ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاصمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ ( P.N.F) و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیوفیدبک و نوروفیدبک

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

 

                      


 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

علمی

پزشکی

ادبی

فرهنگی

سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

ورزشی

فلسفی

مدیریت

خانواده

کامپیوتر

الکترونیک

مذهبی

روانشناسی

شیمی

طنز

سرگرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 
 


هيپوكامپوس
اكثر بررسيها و آزمايشهايي كه تا كنون انجام شده ، دربارۀ كاركرد بخشي از مغز به نام هيپوكامپوس بوده است ، كه از قرار معلوم وظيفۀ تبديل داده هاي موجود در حافظۀ كوتاه مدت به خاطرات و محفوظات بلند مدت را بر عهده دارد . برخي از بيماريها و صدماتي كه نقصان حافظه و فراموشي و از ياد بردن خاطرات را درپي دارند در اثر آسيب ديدگي همين بخش از مغز عارض مي شوند . هنگامي كه براي كسي حادثۀ ناگواري پيش آيد امكان دارد كه بخشهايي از مغز او از جمله هيپوكامپوس دچار آسيب هايي شده ، در نتيجه با اختلالاتي در قدرت يادآوري خاطرات روبرو شود . دانشمندان مدتها است در اين انديشه اند كه براي درمان يك چنين مشكلاتي راه علاجي بيابند . آنها تلاش خود را بر روي ساخت ابزار مصنوعي جايگزيني براي بازسازي عملكرد هيپوكامپوس معطوف كرده اند . در اين زمينه دست كم از سال 2002 خبرهايي از فعاليتهاي پژوهشگران در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي مختلف در رسانه هاي خبري انعكاس يافته است . ممكن است روزي فرا رسد كه تراشه اي كامپيوتري بتواند همۀ وظايف هيپوكامپوس را در مغز عهده دار شود . اين هدفي است كه دكتر تئودور بِرگِر ، استاد مهندسي زيست پزشكي در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در شهر لوس آنجلس ( UCLA ) و مدير مركز مهندسي اعصاب2 آنجا ، در پي تحقق آن است . وي بيش از يك دهه است كه بر سر اين كار وقت صرف كرده است . يكي از انگيزه هاي او درمان بيماري آلزايمر است . اين بيماري نيز انگار كه در مراحل اوليه با كوچك شدن هيپوكامپوس آغاز مي شود . تراشه اي كه دكتر برگر در اين سالها قصد ساخت آن را داشته است شايد در درمان اين بيماري نيز به كار آيد . اما اين تنها بهرۀ ممكن يك چنين ابداعي نخواهد بود بلكه از اين طريق اختلالات گفتاري ناشي از سكته و يا مشكلات حافظۀ بيمار كه در مبتلايان صرع ديده مي شود نيز احتمالاً قابل درمان خواهد بود . در واقع گروه پژوهشي دكتر برگر ، از 6 گروه كوچكتر تشكيل مي شود كه در طي اين مدت در چند آزمايشگاه به كار و تلاش مشغول بوده اند و دانشگاههاي كاليفرنياي جنوبي ، كنتاكي و وِيك فارِست از جمله مؤسساتي هستند كه در اين طرح با هم همكاري كرده اند

اما نه تنها براي عامۀ مردم كه براي دانشمندان نيز كاركرد مغز و ساختار آن آنقدر پيچيده به نظر مي رسد كه حتي امكان ساخت يك عضو مصنوعي كه تنها بخشي از فعاليتهاي مغز را عهده دار شود نيز بعيد مي نمايد . دكتربرگر و همكارانش براي غلبه بر پيچيدگيهاي مغزانسان قدم به قدم پيش مي روند . روشي كه ايشان در پيش گرفته اند در گام اول بر شكل دادن الگوهايي رياضي براي شبيه سازي روند فرآوري اطلاعات در ياخته هاي عصبي هيپوكامپوس متمركز بوده است . البته ايشان در آغاز كار مطابق معمول ، موشها را براي آزمايش برگزيده اند چراكه عملكرد اين بخش از مغز آنها به عملكرد عضو نظيرش در مغز انسان شبيه است . تلاش ايشان در مرحله دوم با طراحي مداراتي ريز و پيچيده بر مبناي اين الگوهاي رياضي كامل مي شود به نحوي كه كاركرد اين مدارهاي الكتريكي همانند عملكرد هيپوكامپوس از كار دربيايد و آنچه در مرحلۀ سوم بايد محقق شود متصل كردن تراشۀ حامل مدارهاي ريز به بافت زندۀ عصبي و دست آخر به خود مغز است . اخباري كه در سالهاي 2003 و 2004 در برخي سايتهاي خبري شبكۀ اينترنت منتشر شد از حصول موفقيتهايي در طرح پژوهشي دكتر برگر و گروهش حكايت مي كرد . از قرار معلوم آنها دو گام اول و دوم را با موفقيت طي كرده اند اما در مورد مرحلۀ سوم انگار كه هنوز در نيمۀ راه باشند . در 12ام مارس 2003 سايت خبري نيوساينتيست ، خبري را منتشر نمود با عنوان ساخت نخستين اندام مصنوعي مغزي3 كه با ذكر برخي جزئيات ، بيش از پيش امكان تحقق اهداف پژوهشگران دانشگاه كاليفرنياي جنوبي را نويد مي داد و در خبري ديگر4 آمده بود كه آنان پس از ايجاد الگوهاي رياضي و پياده كردنشان بر روي تراشه هاي كوچك ، عملكرد اين اندام مصنوعي را نسبت به عملكرد بافت زنده نگه داشته شدۀ مغز موش سنجيده اند و جواب آزمايش تا 95 درصد صحت آن را تاييد نموده است اما انگار كه كار هنوز به قرار دادن تراشه بر روي مغز موش زنده و آزمودن آن نرسيده باشد

براساس آنچه تا كنون در معرض اطلاع عموم قرار داده شده برخي از نكات روش كاري آنها بر ما روشن مي شود ازجمله كه ايشان براي تهيۀ الگوهاي رياضي ، در ابتدا برشهاي نازكي از هيپوكامپوس موش را تهيه مي كردند به شكلي كه امكان زنده نگهداشتن اين لايه هاي جدا شده براي يكي دو روز و در محيط مناسب آزمايشگاهي وجود داشته باشد . سپس با دانستن اينكه هريك از اين لايه هاي نازك در بردارندۀ مدارها و ساختارهاي ريز و طبيعي هيپوكامپوس است به مطالعۀ نحوۀ عملكرد و ارتباطات ياخته هاي عصبي موجود در آن مي پرداختند . دكتر برگر مي گويد : " نورونها اطلاعات را به صورت پالسهايي با فاصله هاي معين ارسال مي كنند كه فاصله هاي متفاوت ميان پالسها مانند علامتهاي مورس دربردارندۀ رمزها و اطلاعات مي باشد ." وقتي كه اين ياخته هاي عصبي الگويي را دريافت مي كنند از خود واكنش نشان داده ، طي فرآيندي الگوي خروجي خاصي را از خود صادر مي كنند . وي در مورد نحوۀ تقليد رفتار ياخته هاي عصبي مي گويد : " ما براساس عملكرد يك نورون در دريافت و پردازش يك علامت ورودي و ارسال علامتي ديگر ، الگوهاي رياضي ايجاد كرده ايم تا بتوانيم آن عملكرد را همانندسازي كنيم

با اين اوصاف ، كار يك ياختۀ عصبي سيليكوني اين خواهد بود كه به مانند نوروني كه جايگزين آن مي شود ، با حس كردن ضربانهاي الكتريكي ، پاسخي دهد مشابه آنچه ياخته هاي هيپوكامپوس از خود بيرون مي دهند . در ضمن اين امكان نيز بايد به وجود بيايد كه اين پاسخها از ياخته هاي سيليكوني به بخشهاي زندۀ مغز فرستاده شوند

اما الگوهاي رياضي مورد بحث در طي آزمايشهاي مكرري بدست آمده اند به اين ترتيب كه همۀ انواع محتمل پيامهاي الكتريكي ورودي ، از يك سو براي بافت زندۀ برگرفته از مغز ايجاد شده و از سوي ديگر خروجي معادل هريك از آنها ضبط شده است . آنگاه صورت بندي رياضي مبدلي كه آن وروديها را به همان خروجيهاي ضبط شده تبديل كند تهيه شده است . يكي از اساتيد مهندسي پزشكي دانشگاه كاليفرنياي جنوبي ، دكتر برگر را در شكل دادن به اين الگوهاي رياضي ياري داده است . وظيفۀ تبديل الگوهاي رياضي به مدارات روي تراشه هاي الكترونيكي ريز را هم يكي ديگر از همكاران دكتر برگر به نام دكتر جان گراناكي5 عهده دار بوده است . وي مي گويد : " اين تراشه ها بر اساس الگوهاي رياضي تعريف شده عمل مي كنند . آنها درست مانند شبكه اي از سلولهاي عصبي هيپوكامپوس رفتار مي كنند . " قصد ايشان در آغاز كار اين بوده كه از تراشه هايي شروع كنند كه توان بازسازي عملكرد 50 تا 100 ياختۀ عصبي را داشته باشند و آنگاه تراشه هايي با توان بيشتر و معادل 10000 ياخته بسازند و نهايتاً كل هيپوكامپوس را شبيه سازي كنند . دكتر ساموئل دِدويلر6 ، معاون بخش فيزيولوژي و داروشناسي دانشگاه وِيك فارِست كه او نيز همكار ديگر دكتر برگر بوده است تلاش كرده تا فعاليتهاي هيپوكامپوس مغز موشها را در هنگامي كه مغز آنها در حال به يادآوري چيزي است و حافظه شان فعال است ، ضبط كند . با اين كار وي موفق شده است كه تفاوتهايي را در الگوي فعال شدن ياخته هاي هيپوكامپوس موش شناسايي كند و بر اساس اين تفاوتها بداند كه چه موقع موش يك آموختۀ خود را درست به ياد آورده است و چه موقع نادرست . شايان توجه است كه تا كنون اندامهاي مصنوعي الكترونيكي ، يا به منظور تقويت حواس در كساني كه دچار ضعف يكي از حواس پنجگانۀ خود بويژه حس شنوايي هستند طراحي مي شده و يا براي كمك به كساني بوده كه مشكلات حركتي دارند و يا فلج اندامها توانايي حركت را از ايشان سلب كرده است . در اين قبيل موارد با اندامهاي مصنوعي و ابزارهاي كمكي اين امكان برايشان فراهم مي آيد كه تكانه ها و پيامهاي الكتريكي مغزشان به حركت مكانيكي تبديل شود . اما كاري كه گروه پژوهشي دكتر برگر سرگرم آن هستند به كل متفاوت است . ايشان در واقع با كارگذاشتن اندام مصنوعي طراحي شدۀ خود ، در عملكرد ادراك مغز دخالت خواهند كرد

به مانند هر تلاش ديگري كه دانشمندان در شبيه سازي عملكردهاي مغزي و فكري انسان انجام مي دهند ، اين بار هم مخالفتهايي از جانب اخلاق گرايان ابراز شده است . جُئِل اَندِرسُن7 از دانشگاه واشنگتن در ايالت ميسوري آمريكا ، از اين جمله است ؛ وي گمان مي كند كه يك چنين ابزاري تنها برروي حافظه تاثير ندارد بلكه شخصيت و آگاهي و هوشياري فرد را نيز تحت تاثير قرار مي دهد . چيزهايي كه همه از اجزاي تشكيل دهندۀ هويت يك انسان به شمار مي روند

به هر حال دانشمندان آرزوهاي بزرگتري در سر مي پرورانند . آنها هيپوكامپوس را به عنوان شروع كار برگزيده اند و آن را سرآغاز ورود بشر به عرصۀ شناخت همه جانبۀ كاركردهاي مغز و دخل و تصرف در آن مي دانند . البته بايد توجه داشت كه هيپوكامپوس منظم ترين و خط كشي شده ترين بخش مغز است و تا كنون نيز نسبت به ساير اجزاي مغز بيشتر روي آن مطالعه شده است . اگر اين بخش مغز انسان از كار بيفتد عملاً ديگر هيچ رويدادي در مغز انسان به خاطره تبديل نخواهد شد و ياد او تنها قادر به نگهداري كوتاه مدت اطلاعات خواهد بود . يك چنين وضعي همانند فيلم علمي-تخيلي مِمِنتو محصول سال 2000 است كه قهرمان آن براي به خاطر سپردن هركاري مجبور بود براي خود نشانه اي و يادداشتي حتي روي بدنش خال كوبي كند تا در آينده قادر به يادآوري آن باشد

و اما در منزلگاه اينترنتي سايِنس ديلي ، به نقل از نسخۀ اينترنتي نشريۀ نوروفيزيولوژي به تاريخ 10ام ماه مي 2006 دربارۀ گروه ديگري از دانشمندان به سرپرستي پيتر فُرمهِرتز8 در مؤسسۀ ماكس پلانك در حوالي شهر مونيخ آلمان ، خبري آمده است مبني بر موفقيت اين گروه در ايجاد اتصال ميان يك تراشۀ كامپيوتري ، با بافت زندۀ مغز موش . ظاهراً اهدافي كه ايشان در اين پژوهش دنبال مي كنند از قبيل فراهم آوردن امكان بررسي آثار مواد دارويي برروي فعاليت نورونها و يا انجام هرگونه مطالعات ديگري در مورد نحوۀ كاركرد سلولهاي مغزي است ، اما به هر حال روش كار آنها مشابهتهايي با روش كار دكتر برگر دارد از جمله ايشان نيز برشهايي از هيپوكامپوس مغز موش را تهيه كرده اند و آن را برروي تراشه هايي كه روي آنها پر از ترانزيستورهاي حسگر است ، كاشته اند . تراكم اين قطعات ريز برروي هر تراشه به اندازۀ 16348 عدد در هر ميليمتر مربع است و به طور متوسط در هر مربعي به ضلع 10 ميكرون 1.6 ترانزيستور قرار مي گيرد و تقريباً به هر ياختۀ عصبي يك ترانزيستور مي رسد . كار اين ترانزيستورهاي حسگر ، ثبت فعاليت الكتريكي نورونها است به اين ترتيب كه پس از تحريك شدن ياخته هاي عصبي ، جريانهاي الكتريكي ظريفي در محل پيوند ياخته هاي عصبي ( يا سيناپسها ) ايجاد مي شود ، كه ترانزيستورها همين جريانها را دريافت و ثبت مي كنند . با اين روش آنها توانسته اند با دقت بيشتري نسبت به روشهاي پيشين ، فعاليت و در واقع ارتباطات دروني يك تودۀ زنده از ياخته هاي عصبي را مشاهده كرده و از رهاورد آن به بررسي تاثير تركيبات دارويي بر شبكۀ ياخته هاي عصبي بپردازند

درهر حال دانشمندان سخت در تلاشند تا به درون هزارتوي پيچ در پيچ مغز كه شايد آخرين پناهگاه تسخيرنشدۀ دانش شناخت انسان باشد ، نفوذ كنند و به زواياي پنهان آن دست يابند و دير يا زود در اين كار توفيق خواهند يافت . بسيار ممكن خواهد بود كه اين خود سرآغازي باشد بر فصلي نو در تاريخ زندگي بشر چراكه دنياي آينده برپايۀ فن آوري تركيب پيكرهاي زنده و دستگاههاي ساختۀ دست بشر بنا خواهد شد ؛ دنيايي كه در آن انسانها از ذهن هايي توسعه يافته با كارايي بسيار بيشتر از ذهن امروزي ما برخوردار خواهند بود

پي نوشتها

اين مطلب برگرفته از چند منزلگاه اينترنتي به نشاني هاي زير است

http://tech2.nytimes.com/

http://www.wired.com/

http://www.newscientist.com/

http://www.sciencedaily.com/

2. Neural Engineering ، رشته اي تازه است كه بر مبناي چند رشتۀ گوناگون علمي پا گرفته و كار آن شناخت و دخل و تصرف در عملكرد دستگاه عصبي است

3. نشاني اين خبر به قرار زير است

http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn3488

4. نشاني اين خبر به قرار زير است

http://www.wired.com/news/medtech/1,65422-0.html

5. John J. Granacki

6. Samuel A. Deadwyler

7. Joel Anderson

8. Peter Formherz
علوم اعصاب

 


دسترسی به قسمت مشاوره

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

 

آخرین نوشته ها


ازبيش فعالي تا اوتيسم
اين اختلال بسيار نادر با پسرفت واضح در موارد متعددي از عملكرد ها نظير كنترل ارادي روده و مثانه و مهارتهاي گفتاري

روشهاي اصلاح و درمان لکنت (stuttering)

زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 •  


   

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره  

  • ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از      پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •   معرفی مراکز درمانی

  •   معرفی درمانگران و متخصصین

  •  معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •  مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی